Очаквани резултати

Очаквани резултати

Проектът “Холистичен подход при личностно-ориентирано планиране за хора с аутизъм” ще създаде следните три (3) интелектуални продукта:

Система за личностно-ориентирано планиране (ЛОП) за ученици с аутизъм.

Инструменти за личностно-ориентирано планиране (ЛОП) за фасилитатори на ученици с аутизъм.

Подход за личностно-ориентирано планиране за ученици с аутизъм - курс за фасилитатори (напреднали)

Share this page: