Προσωποκεντρικό Σύστημα Σχεδιασμού Ζωής για μαθητές με Αυτισμό

Share this page:  

Το Πνευματικό Προϊόν (ΠΠ) αποτελείται από 3 διακριτά κεφάλαια, εκ των οποίων το πρώτο έχει τον τίτλο ‘Μεταβάσεις’ (ΠΠα) και το δεύτερο με τίτλο ‘Εργαλεία Σχεδιασμού Ζωής’ (ΠΠβ)

Μεταβάσεις

Το κεφάλαιο (ΠΠα) με τον τίτλο ‘Μεταβάσεις’ αποτελείται από τις εξής Ενότητες:

 1. Από το Σπίτι στο Σχολείο
 2. Από το Σπίτι στην Αγορά
 3. Από Τάξη σε Τάξη
 4. Από το Σχολείο στο Πανεπιστήμιο
 5. Από το Σχολείο/ Πανεπιστήμιο στο Εργασιακό Περιβαλλον

Επισκεφθείτε τα αποτελέσματα των ερευνητικών μας δραστηριοτήτων (Σύντομα διαθέσιμη)

Πρόσκληση Συμμετοχής στις ερευνητικές μας διαδικασίες μέσω των Ερωτηματολογίων

Εργαλεία Σχεδιασμού Ζωής

Το κεφάλαιο (ΠΠβ) με τίτλο “Εργαλεία Σχεδιασμού Ζωής” θα αποτελείται από τις Ενότητες:
 1. Διαμονή – που και με ποιους
 2. Οικονομική Διαχείριση – Προϋπολογισμός και Οργάνωση οικονομικών
 3. Ελεύθερος Χρόνος – προτάσεις θετικής αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου
 4. Υγεία – υγιεινή διατροφή, άσκηση και υγιεινός τρόπος ζωής γενικότερα
 5. Απασχόληση – αναζήτηση εργασίας και σχετικές διαδικασίες
 6. Εκπαίδευση – Περαιτέρω / Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση
 7. Σχέσεις – Κοινωνικές Δεξιότητες και Προσδοκίες
 8. Μετακινήσεις – επιλέγοντας τα σωστά μέσα με αντίληψη οικονομίας
 9. Ασφάλεια – Αναγνώριση και αντιμετώπιση κινδύνου

Χαρακτηριστικά του Πνευματικού Προϊόντος

Τύπος του Πνευματικού Προϊόντος: Μεθοδολογία/Οδηγίες – Μη Τυπικές Μέθοδοι Μάθησης

Εκδόσεις: Διαδικτυακές Εκδόσεις και Έντυπες Εκδόσεις

Διαθέσιμες Γλώσσες: Αγγλική, Ελληνική, Μακεδονική, Ρουμάνικη, Βουλγάρικη, Ιταλική

Μεθοδολογία Ανάπτυξης Υλικού

Απόψεις Εμπειρογνωμόνων – θεωρητικές και πρακτικές συνιστώσες

Ενεργή συμμετοχή μαθητών με αυτισμό

Βιβλιογραφική Έρευνα Πηγών