Εταίροι του Έργου​

Εταίροι του Έργου

Το έργο υλοποιείται από 7 φορείς που εκπροσωπούν 6 χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης: Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Ιταλία, Βόρεια Μακεδονία και Ρουμανία

CYCLISIS

ΚΥΚΛΗΣΙΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ

Η ΚΥΚΛΗΣΙΣ είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός φορέας που εδρεύει στα περίχωρα της Πάτρας.

Κύριος στόχος μας η ανάπτυξη στρατηγικών δια βίου μάθησης ατόμων σε επισφάλεια και με περιοσισμένες δυνατότητες συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία, ‘όπως γυναίκες με χαμηλό εκπαιδευτικό προφίλ, πρόωρης σχολικής διαρροής ή/ και άτομα με αναπηρίες (σωματικές- ψυχικές).

Αυτός ο στόχος πραγματοποιείται μέσω της παροχής εκπαιδευτικών ευκαιριών μεταξύ ομοτίμων (συναλλακτική μάθηση) στην κατεύθυνση της κοινωνικής συμπερίληψης και ενδυνάμωσης. Κοινή στρατηγική μας στην επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι οι δράσεις – εργαστήρια με εργαλείο τον Κινηματογράφο. Μέσω των σχετικών εργαλείων αντιμετωπίζουμε στρατηγικά τους στόχους μας, δηλαδή της ενεργού συμμετοχής, της εγρήγορσης του πολιτειακού δικαιώματος με ενσυναίσθηση και με στόχο την ενσωμάτωση.

Αποδοχή και Αγάπη. Ο Αυτισμός θέτει σε αναστοχασμό την διαθεσιμότητά μας να παρέχουμε συναισθηματικό χρόνο στους άλλους. Είναι η δυνατότητα να τον αξιοποιήσουμε για τον δικό μας αυτό- αναστοχασμό ( λέξεις μιας μητέρας με παιδί στον Αυτισμό)

Scoala Gimnaziala Smaranda Gheorghiu

Το Σχολείο ‘Smaranda Gheorghiu ιδρύθηκε το 1916. Έχει πάντα λειτουργήσει ως θεσμός που εξυπηρετούσε τη γειτονιά και οι μαθητές της ανήκαν σε τρεις εθνικές κατηγορίες: Βουλγάρους, Ρουμάνους και Ρομά. Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες είχαν μεγάλη επίδραση στην εξέλιξη των σπουδών των μαθητών. Η μετανάστευση των γονέων των μαθητών σε διαφορετικές χώρες σε αναζήτηση εργασίας είχε αντίκτυπο στην παιδική εκπαίδευση. Δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα σχολικά προγράμματα και ένα σημαντικό ποσοστό αποκτά πολύ χαμηλές βαθμολογίες. Λόγω αυτών των πτυχών, το σχολείο ανέπτυξε διάφορες ψυχολογικές συμβουλές, υποστηρίζει την εκπαίδευση, προγράμματα κοινωνικής και ιατρικής βοήθειας. Είμαστε ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς, όπου τα δικαιώματα των παιδιών γίνονται σεβαστά και προωθούμε μέτρα που δεν εισάγουν διακρίσεις και δεν διαχωρίζουν τα παιδιά. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις αποδοτικότερες μεθόδους και μέσα εργασίας με μαθητές που είναι πρότυπο στην Ευρώπη.

Το Σχολείο “Smaranda Gheorghiu” επιθυμεί να προσφέρει:

  • Κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας και συνεργασίας με μαθητές στο ΦΑ, απευθυνόμενες σε εκπαιδευτικούς
  • Μοντέλα ορθής πρακτικής για να καθοδηγήσουν τα παιδιά στη σωστή πορεία, στοχεύοντας τους γονείς
  • Με όσο το δυνατόν περισσότερα εργαλεία, ώστε οι μαθητές να μπορούν αργότερα να καταλάβουν τη σωστή τους θέση στην κοινωνία χωρίς να υφίστανται διακρίσεις, με εργαλεία που απευθύνονται σε μαθητές / σπουδαστές

Maendeleo for Children APS

Ο Οργασμός Maendeleo for Children είναι μια ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 2014. Η MfC εκτελεί κοινωνικά χρήσιμες δραστηριότητες για παιδιά και νέους με ιδιαίτερη προσοχή σε όσους ζουν σε μειονεκτικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και με αναπηρία, προωθώντας την κοινωνική ένταξη, την προστασία και την πλήρη υλοποίηση των δικαιωμάτων μέσω προγραμμάτων τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, παρέχοντας μαθήματα κατάρτισης για τους κοινωνικούς φορείς. Το MFC είναι ο δημιουργός του δικτύου NDSAN (Νέο δίκτυο DSA), το οποίο αποτελεί ένα σταθερό συμμετοχικό δίκτυο δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που ασχολούνται με διαταραχές και παθολογίες που σχετίζονται με την νευροψυχιατρική της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Σήμερα περιλαμβάνει περισσότερους από 90 συμμετέχοντες οργανισμούς (μεταξύ ιταλικών, ευρωπαϊκών και εξωευρωπαϊκών μελών), με συμμετοχή περισσότερων από 500 ενδιαφερομένων στις χώρες του και έχει επίσης αποκτήσει την επιστημονική υποστήριξη της Ιταλικής Κοινότητας Τηλεϊατρικής και eHealth.

Το NDSAN είναι ένα σταθερό δίκτυο δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που ασχολούνται με διαταραχές και παθολογίες που σχετίζονται με την παιδική και εφηβική νευροψυχιατρική. Ως εκ τούτου, η MfC συμμετέχει στον σχεδιασμό έργων και της διάδοσής τους, χάρη σε μια γόνιμη δέσμευση στην οικοδόμηση στρατηγικών συμπάξεων εξασφαλίζοντας ένα μεγάλο δυναμικό διάδοσης, ενισχύοντας τις επιπτώσεις των έργων σε διαφορετικά επίπεδα και περιοχές. Η MfC προωθεί τη δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχικής υγείας, της προστασίας των παιδιών, της προστασίας των γυναικών, της χαρτογράφησης και της αναζήτησης συναφών ενδιαφερομένων με δραστηριότητες άσκησης πίεσης για την εφαρμογή των οδηγιών, των συνθηκών και των κανονισμών της ΕΕ

Η MfC θα υλοποιήσει όλες τις δραστηριότητες με την προστιθέμενη αξία, την πείρα και την εμπειρογνωμοσύνη του δικτύου, προκειμένου να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του δικτύου

pncpd-bu

Parvi Nationalen Centar Po Dyslexia

Ο φορέας αποτελεί μια ΜΚΟ και το πρώτο Εθνικό Κέντρο για την Δυσλεξία στην Βουλγαρία πραγματοποιώντας τις δραστηριότητές της στις πόλεις Ruse και Varna. Το κύριο πεδίο δραστηριοτήτων του επικεντρώνεται στην ειδική παιδαγωγική και, ειδικότερα, στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις και συμμετοχή σε διεθνή φόρουμ και σχέδια.

Το άγχος και το αίσθημα πίεσης μας συνοδεύουν όλο και περισσότερο στην ταραχώδη καθημερινή ζωή. Τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος βιώνουν αυτά τα άτομα ακόμη πιο δυνατά επειδή χρειάζονται πρόσθετες γνώσεις και εργαλεία για να σχεδιάσουν τη ζωή τους. Στο έργο AUTISM_PCP θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να βοηθήσουμε αυτήν την ομάδα ανθρώπων στην οργάνωση της καθημερινής τους ζωής, ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν τους προσωπικούς τους στόχους και να κερδίσουν ξανά την ανεξαρτησία τους.

Macedonian Scientific Society for Autism

Η Επιστημονική Κοινότητα για τον Αυτισμό της Β.Μακεδονίας είναι μια οργάνωση που παρέχει πόρους για την παροχή βοήθειας σε άτομα με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού και τις οικογένειές τους, ιδρύματα και ΜΚΟ που δρουν στον τομέα αυτό, παρέχει επιστημονική έρευνα, εκπαιδευτική και επαγγελματική υποστήριξη στην κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, στην οποία τα άτομα με διαταραχή φάσματος του αυτισμού και οι οικογένειές τους ποιότητα ζωής.

Η MSSA είναι ένας οργανισμός που διεξάγει δραστηριότητες επιστημονικής έρευνας, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του κοινού για άτομα με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, βελτίωση της θεραπείας και της ποιότητας ζωής αυτών των ατόμων και των οικογενειών τους μέσω της διοργάνωσης εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και συζητήσεων εντός της Δημοκρατίας της B. Μακεδονίας.

Η MSSA ιδρύθηκε για να επιτελεί και να συντονίζει τα ενδιαφέροντά του και να εκτελεί δραστηριότητες και ενέργειες που στοχεύουν στη βελτίωση της έρευνας και της θεραπείας των ατόμων με αυτισμό στη Β.Μακεδονία.

Η MSSA θα παρέχει πόρους για τη βοήθεια ατόμων με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού και των οικογενειών, των ιδρυμάτων και των ΜΚΟ που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα.

logo dadaa

Ελλάδα

Website: DADAA Facebook page

Δ.Α.Δ.Α.Α. – Σύλλογος για Παιδιά και Ενήλικες με ΔΑΔ, Αυτισμό & Asperger

O ΔΑΔΑΑ ιδρύθηκε το 2015 στην Κομοτηνή. Έχει περίπου 90 μέλη. Κύριοι στόχοι της οργάνωσης είναι η συμμετοχή των αυτιστικών ατόμων στην κοινωνική ζωή του Δήμου μας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, η προστασία των δικαιωμάτων τους, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες για τη νομοθεσία καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού για την εξάλειψη του ‘ στίγματος’ που παρατηρείται στις μικρές κοινωνίες. Μια άλλη πτυχή είναι η παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης.

Φέτος διοργανώνουμε σε συνεργασία με το Ίδρυμα ΝΙΑΡΧΟΣ τρεις τάξεις, εκ των οποίων μια αφορά την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου σε συνεργασία με το Ίδρυμα ΝΙΑΡΧΟΣ, μια άλλη για τη αξιοποίηση του παιχνιδιού για τη βελτίωση των κιναισθητικών δεξιοτήτων των αυτιστικών ατόμων σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και ακόμα ψυχοκινητικές και αθλητικές ομάδες. Οι μελλοντικές προσπάθειες περιλαμβάνουν τη δημιουργία μονάδων μελέτης, εργαστηρίων πληροφορικής και ενός κέντρου ημερήσιας φροντίδας για αυτιστικά άτομα.

Η προσέγγιση με βάση τον άνθρωπο είναι προσανατολισμένη στο στόχο και το εργαλείο για τη βελτίωση της ζωής των παιδιών με αυτισμό, διότι μας κάνει αποτελεσματικά. “Η αποτελεσματικότητα είναι το κλειδί”.

 

shipcon-253x253

Κύπρος

Website: http://www.shipcon.eu.com/

Shipcon Limassol Ltd

Η ShipCon Limassol Ltd. (numero PIC: 986558774) είναι μια δυναμική και ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία με έμφαση στα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Η δύναμη της ShipCon βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη της βασικής της ομάδας και στη συνεργασία με πολυεθνικούς συνεργάτες από όλη την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν. Με την Κύρια έδρα της στην Κύπρο, το ShipCon βρίσκεται στρατηγικά στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, όπου συγκεκριμένοι τομείς και δραστηριότητες της οικονομίας έχουν δικές τους δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης, όπως η ενέργεια, το περιβάλλον και οι μεταφορές.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η ShipCon έχει επιλεγεί για να συμπεριληφθεί στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων 2015-16 που χρηματοδοτούνται από την RSM.
Μέρος της επιτυχίας μας οφείλεται στο μεγάλο δίκτυο ποιοτικών και αξιόπιστων συνεργατών τόσο στη βιομηχανία όσο και στον ακαδημαϊκό χώρο που διατηρεί το ShipCon σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
Από το 2008, η ShipCon έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη και υλοποίηση των έργων LIFE +, H2020, MED, Erasmus, FP7, ENPI MED, Erasmus + & LLP. Επιπλέον, η ShipCon διοργάνωσε επιτυχώς σεμινάρια Grundtvig IST για εκπαιδευτικούς ενηλίκων καθώς και άλλα είδη έργων, όπως οι συνεργασίες μάθησης Grundtvig και τα πολυπλασιαστικά προγράμματα (ML).
Η εταιρεία έχει οργανώσει περισσότερα από 30 διεθνή σεμινάρια κατά τα τελευταία έξι (6) χρόνια στον τομέα της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της συναισθηματικής νοημοσύνης, της διαχείρισης έργων, μεταξύ άλλων.
Η μοναδική εμπειρία και τεχνογνωσία της ShipCon για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της ΕΕ από διάφορα προγράμματα της ΕΕ, όπως H2020 (πρώην FP7), Life +, MED, INTERREG, ENPI MED, Erasmus +, καθιστούν την ShipCon μία από τις καλύτερες εταιρείες έρευνας και συμβουλευτικής στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.


ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ SHIPCON


(2015) • Εγκεκριμένο κέντρο NEBOSH για το NEBOSH IOG (2015) • Κέντρο επίσκεψης OPITO (IMIST) (2014) • 20+ μαθήματα στην περιοχή του HSE (2013 -) • 50 + μαθήματα μαλακών δεξιοτήτων (2008 -) • Περιλαμβάνεται στους φορείς επιλέξιμους για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Επιχειρήσεων με χορηγία της RSM (2015 – 2016)

Share this page: