Нашето партньорство

Share this page:  

CYCLISIS

CYCLISIS - Координатор

CYCLISIS е независима организация с нестопанска цел, която работи в предградията на Патра.

Нашата основна цел е да улесним стратегиите за учене през целия живот на хора, които имат ограничен достъп до образователни възможности, или жени с нисък образователен профил, отпаднали от училище и/или хора с увреждания (физически или психически).
Тази цел се реализира чрез програми за взаимно обучение и проекти, които работят за социално включване и предоставяне на повече права.

Широко разпространени стратегии, които CYCLISIS използва за постигане на гореспомената цел, са филмовото образование и методологията на World cafe. Чрез тези образователни инструменти нашата цел придобива по-стратегически характер що се отнася до активното участие, гражданското съзнание, съпричастност и интеграция.

Приемане и любов. Аутизмът тества нашите резерви за осигуряване на емоционално време за другите. Нека го използваме за размисъл върху себе си. (думи на майка на дете с аутизъм)

Средно училище Smaranda Gheorghiu

Училището Smaranda Gheorghiu е основано през 1916г. То винаги е функционирало като квартална институция, а учениците принадлежат към три етнически групи: българи, румънци и роми. Социалните и икономическите условия силно повлияват развитието на обучението на учениците. Миграцията на родителите на учениците към различни страни в търсене на работа се отразява върху образованието на учениците. Те не могат да се приспособят към учебните програми и голям процент от тях имат много ниски оценки. Поради тези причини училището разработва различни психологически консултации, образователна помощ, програми за социална и медицинска помощ. Ние сме приобщаващо училище, в което правата на децата се зачитат и насърчаваме недискриминационни и антисегрегационни мерки. Ние искаме да използваме най-ефективните методи и средства за работа с учениците,които са стандартни в Европа.

 

Училище “Smaranda Gheorghiu” предлага:

  • Подходящи методи за преподаване при работа с деца от аутистичния спектър, насочени към учители;

  • Модели на добри практики, които да покажат на децата правилния път към родителите им;

  • Възможно най-много инструменти, насочени към ученици/студенти, които да им помогнат да заемат правилното място в обществото без да бъдат дискриминирани.

Maendeleo за деца с Автоимунни полиендокринни синдроми (АПС)

Maendeleo за деца” е неправителствена организация, основана през 2014г. MfC организира социално полезни дейности за деца и младежи със специално внимание към тези, които живеят в неравностойна социално-икономическа среда и с увреждания, насърчавайки социалното включване, както и пълното прилагане на правата чрез формално и неформално образование прилагайки курсове за обучение на социални служители. MfC е създателят на мрежата NDSAN (Нова DSA мрежа), която е стабилна мрежа за участие на публични и частни участници, които се занимават с нарушения и патологии, свързани с детска и юношеска невропсихиатрия. В момента приветсва повече от 90 организации-участници (сред които италиански, европейски и извъневропейски членове), включващи в страните си над 500 заинтересовани участници, а също така е получила научното спонсорство на Италианското дружество по телемедицина и електронно здравеопазване. NDSAN е стабилна мрежа за публични и частни участници, които се занимават с нарушения и патологии, свързани с детска и юношеска невропсихиатрия. Поради тази причина MfC включва планиране на проекти и отлично общуване, благодарение на ползотворната ангажираност в изграждането на партньорство, което гарантира широко разпространение и засилване на въздействието на проектите на различни нива и в различни области. MfC подкрепя създаването на иновативни услуги в областта на грижите за психично здраве, закрила на детето, защита на жените, картографиране и търсене на съответните заинтересовани участници с лобистка дейност за прилагане на европейски директиви, договори и регламенти.

MfC ще изпълни всички дейности със своята добавена стойност, опит и познания за мрежата, за да постигне всички нейни цели.

pncpd-bu

България

Website: http://dyslexia-center.eu/

Първи национален център по дислексия

Първият национален център по дислексия е българска неправителствена организация, която осъществява дейностите си в градовете Русе и Варна. Обхватът от основните му дейности се фокусира върху специалната педагогика и по-конкретно върху специфичните трудности в обучението. Във връзка с това се провеждат различни събития и се взема участие в международни форуми и проекти.

Стресът и тревожността все повече ни съпътстват забързаното ежедневие. Хората с нарушения от аутистичния спектър ги изпитват по-силно, защото се нуждаят от допълнителни познания и начини да подредят живота си. В проекта АУТИЗЪМ_ЛОП ние ще направим всичко възможно да помогнем на тази група хора да организират ежедневието си, за да могат да постигнат личните си цели и да придобият независимост.

Македонско научно дружество за аутизъм

Македонското научно дружество за аутизъм е организация, която предоставя ресурси за подпомагане на хора с нарушения от аутистичния спектър и техните семейства, на институции и неправителствени организации, които работят в тази област, а също така предоставя научни изследвания, образователна и професионална подкрепа в приобщаващото общество, в което хората с нарушения от аутистичния спектър и техните семейства имат качествен начин на живот. MSSA е организация, която провежда научноизследователски дейности, дейности за повишаване на обществената осведоменост за хората с нарушение от аутистичния спектър, подобряване на лечението и качеството на живот на тези хора и техните семейства чрез организиране на образователни събития и дебати в Република Македония.

MSSA е създадена, за да осъществява и координира интересите им, да извършва дейности, насочени към подобряване на изследването и лечението на аутистите в Македония.

MSSA ще предостави ресурси за подпомагане на хора с нарушения от аутистичния спектър и техните семейства, на иституции и неправителствени организации, които работят в тази област.

logo dadaa

Гърция

Website: DADAA Facebook page

D.A.D.A.A - Асоциация на хората с генерализирано разстройство на развитието, аутизъм и синдром на Аспергер

D.A.D.A.A. е основана през 2015г. в Комотини-Гърция и има около 90 члена. Главните цели на организацията са участието на хора с аутизъм в социалния живот на нашата община и подобряването на тяхното качество на живот, защита на техните права чрез предоставяне на полезна информация за законодателството и повишаване на обществената осведоменост с цел елиминирането на “клеймото”, което съществува в малките общества. Друга цел е консултирането и психологическата подкрепа.
Тази година организираме три часа: един по креативно свободно време в сътрудничество с фондация NIARCHOS.
друг за включване на игри за подобряване на кинетичните умения на хората с аутизъм, в сътрудничество с Тракийски университет “Демокрит” и психокинетични и спортни групи. Бъдещите начинания включват създаването на научни звена, лаборатории и център за дневни грижи за хора с аутизъм.

Личностно-ориентирано планиране е целенасочен подход и представлява начин за подобряване на живота на децата с аутизъм, защото ни прави ефективни. “Ключът е в ефективността”.

shipcon-253x253

Кипър

Website: http://www.shipcon.eu.com/

Шипкон Лимасол ООД

Шипкон Лимасол ООД (ЕИК: 986558774) е динамична и бързо развиваща се компания с фокус върху европейски проекти, финансирани от научни изследвания, и професионално образование и обучение (ПОО).

Силата на Шипкон се дължи на познанията на основния екип и сътрудничеството с многонационални партньори от цяла Европа и извън нея. С главен централен офис в Кипър Шипкон стратегически се намира на кръстопътя на три континента, където специфични икономически сектори и дейности прилагат динамичните си планове за развитие като енергетиката, околната среда и транспортните услуги. Важно е да се спомене, че Шипкон е бил кандидатиран за Европейските бизнес награди 2015-16, спонсорирани от РСМ. Част от успеха ни се дължи на голямата мрежа от качествени и надеждни партньори, както в индустрията, така и в академичните среди, които Шипкон поддържа на регионално и международно ниво. От 2008г. Шипкон участва в развитието и осъществяването на проектите LIFE+, H2020, MED, Erasmus, FP7, ENPI MED, Erasmus+ и LLP. Освен това Шипкон успешно организира семинари Grundtvig IST за преподаватели на възрастни, а също и други видове проекти като партньорства за обучение Grundtvig и Многостранни (ML) проекти.

Компанията е организирала над 30 международни семинари през последните шест (6) години в сферата на предприемачеството, иновациите, емоционалната интелигентност, управлението на проекти наред с още други. Изключителният опит и познания на Шипкон в осигуряването на европейско финансиране чрез различни програми на ЕС като H2020 (exFP7), Life+, MED, INTERREG, ENPI MED, Erasmus+ я прави една от най-добрите компании за изследване и консултиране в Югоизточното Средиземноморие.

 
Основните постижения на шипкон

Акредитиран център за ПОО от Орган за развитие на човешките ресурси (HRDA) Кипър (2015) · одобрен от NEBOSH, център за NEBOSH IOG (2015) · център на проверка OPITO (IMIST) (2014) · 20+ курса в областта на HSE (2013 –) · 50+ курса за личностни умения (2008 – ) · кандидатиран за Европейски бизнес награди, спонсорирани от РСМ (2015-2016).