Curs pentru facilitatori

Abordare centrată pe persoană pentru copiii cu Autism- curs pentru facilitatori

Descriere generală

Acest curs are 5 module și a fost creat de toți partenerii pe baza muncii desfășurate de aceștia în cele 2 faze anterioare, oferind clarificări suplimentare și aspecte care nu sunt descrise pe larg în cele două publicații anterioare.

În tabelul de mai jos puteți găsi structura cursului, precum și prezentările și notele.

La sfârșitul acestei pagini, puteți găsi documentele complete, unul care include toate prezentările, notele instructorilor și un jurnal al modificărilor care nu au fost încă incluse în publicația finală.

Toate sesiunile într-un singur document

Corecții și clarificări

Modulul 1 - Intoducere la PCP

Unitatea 1 - Cum începem PCP

P1. Introducere în PCP: Istoric și Valori

Durata estimată: 45 min

Creat de către MfC APS (IT)
 • Prezentare (ppt)
 • Note
P2. Inovație versus tradiționalism/De ce să folosim abordarea PCP?

Durata estimată: 45 min

Creat de către MfC APS (IT)
 • Prezentare (ppt)
 • Note

Unitatea 2 - Importanța și filosofia PCP

P1. Schimbările într-o organizație pentru a sprijini incluziunea socială

Durata estimată: 45 min
Creat de către CYCLISIS (GR)
 • Prezentare (ppt)
 • Note
P2. Dezvoltarea oportunităților în viață

Durata estimată: 20 min
Creat de către CYCLISIS (GR)
 • Prezentare (ppt)
 • Note
P3. Înlăturarea barierelor culturale/istorice în cazul PCP

Durata estimată: 45 min
Creat de către MfC APS (IT)
 • Prezentare (ppt)
 • Note
P4. Confruntarea cu anumite riscuri și asumarea lor

Durata estimată: 20 min
Creat de către PNCD (BG)
 • Prezentare (ppt)
 • Note

Modulul 2 - Introducere la Autism

Unitatea 1 - Bariere create de autism în dezvoltarea procesului PCP

P1. Ce este Autismul?

Durata estimată: 45 min

Creat de către MSSA (MK)

 • Prezentare (ppt)
 • Note

P2. Comunicarea

Durata estimată: 20 min

Creat de către SGSG (RO)

 • Prezentare (ppt)
 • Note

P3. Imaginația și flexibilitatea în gândire

Durata estimată: 20 min

Creat de către Shipcon (CY)

 • Prezentare (ppt)
 • Note

P4. Înțelegerea socială

Durata estimată: 20 min

Creat de către MSSA (MK)

 • Prezentare (ppt)
 • Note

P5. Probleme senzoriale

Durata estimată: 20 min

Creat de către DADAA (GR)

 • Prezentare (ppt)
 • Note

P6. Factori și comportamente declanșatoare de crize

Durata estimată: 20 min

Creat de către DADAA (GR)

 • Prezentare (ppt)
 • Note

P7. Abordarea ritualurilor și a obsesiilor

Durata estimată: 20 min

Creat de către MSSA (MK)

 • Prezentare (ppt)
 • Note

P8. Abordarea rezistenței la schimbare

Durata estimată: 30 min

Creat de către Shipcon (CY)

 • Prezentare (ppt)
 • Note

Unitatea 2 - Măsuri de sprijin

P1. Sprijin psihologic și pedagogic

Durata estimată: 45 min

Creat de către PNCD (BG)

 • Prezentare (ppt)
 • Note

Modulul 3 - Procesul PCP

Unitatea 1 - Roluri și responsabilități

P1 . Rolul facilitatorului în cadrul abordării PCP – Caracteristici ale coordonatorului/facilitatorului

Durata estimată: 45 min

Creat de către DADAA (GR)

 • Prezentare (ppt)
 • Note

P2. Rolurile cercurilor de sprijin

Durata estimată: 45 min

Creat de către DADAA (GR)

 • Prezentare (ppt)
 • Note

Unitatea 2 - Abordări și metodologii pozitive

P1. Evaluarea

Durata estimată: 30 min

Creat de către MSSA (MK)

 • Prezentare (ppt)
 • Note

P2. Pregătirea domeniului ”Despre mine”

 

Durata estimată: 30 min

Creat de către SGSG (RO)

 • Prezentare (ppt)
 • Note

P3. Organizarea unei întâlniri MAP/PATH pentru a stabili planuri legate de viitor

Durata estimată: 45 min

Creat de către Shipcon (CY)

 • Prezentare (ppt)
 • Note

Modulul 4 - Implementarea metodologiei PCP

Unitatea 1 - Tranziții

P1. Planificarea tranzițiilor

Durata estimată: 45 min

Creat de către CYCLISIS (GR)

 • Prezentare (ppt)
 • Note

P2. Tranziții și ”normalitate”

Durata estimată: 45 min

Creat de către MfC APS (IT)

 • Prezentare (ppt)
 • Note

P3. Existența în cadrul unei comunități – controlul propriei vieți

Durata estimată: 30 min

Creat de către CYCLISIS (GR)

 • Prezentare (ppt)
 • Note

P4. Evoluție – Evaluare și recapitulare

Durata estimată: 45 min

Creat de către CYCLISIS (GR)

 • Prezentare (ppt)
 • Note

Unitatea 2 - Instrumente și resurse legate de PCP

P1.Instrumente pentru PCP

 

Durata estimată: 45 min

Creat de către CYCLISIS (GR)

 • Disponibil
 • Prezentare (ppt)
 • Urmează să fie adăugat
 • Note

P2. Alte resurse PCP

 

Durata estimată: 45 min

Creat de către CYCLISIS (GR)

 • Disponibil
 • Prezentare (ppt)
 • Urmează să fie adăugat
 • Note

Modulul 5 - Materiale și evaluare pentru Autism_PCP

Unitatea 1 - Materiale pentru proiectul Autism_PCP

P1. Sistem PCP pentru persoanele cu autism (IO1) – Instrumente: Evaluare / Despre mine / Tranziții

Durata estimată: 20 min

Creat de către SGSG (RO)

 • Prezentare (ppt)
 • Note

P2. Instrumente de planificare a vieții

Durata estimată: 45 min

Creat de către SGSG (RO)

 • Prezentare (ppt)
 • Note

P3. Îndrumări în legătură cu PCP pentru facilitatori

Durata estimată: 45 min

Creat de către PNCD (BG)

 • Prezentare (ppt)
 • Note

Unitatea 2 - Activități de evaluare și reflecție

P1. Evaluare curs

Durata estimată: 10 min

Creat de către PNCD (BG)

 • Prezentare (ppt)
 • Note

P2. Puncte de discuție – Activități de reflecție

Durata estimată: 30 min

Creat de către CYCLISIS (GR)

 • Prezentare (ppt)
 • Note