Instrumente pentru facilitatorii

Instrumente pentru Planificarea centrată pe persoană pentru facilitatorii pentru copiii cu Autism

Descriere generală

Elementul inovator al acestei publicații constă în faptul că vizează toate aceste persoane care sprijină direct sau indirect persoanele cu autism și, prin urmare, oferă o abordare holistică în scopul general de a avea persoane autiste independente / autonome.

Un alt element important de inovare al acestui produs intelectual este faptul că experiența practică / concretă și cunoștințele acumulate ale diverselor tipurilor de facilitatori vor fi luate în considerare în timpul elaborării ghidului.

La fel de important, potențialul de transferabilitate al acestui produs are potențialul să fie semnificativ, deoarece vizează categorii diverse de persoane, cum ar fi:

  • Profesori de educație specială
  • Formatori în domeniile NES și autism
  • Instructori / mentori în Autism
  • Tutori, îngrijitori, cerc de asistență și / sau personal specializat/ personal în general
  • Rudele,membri familiei și prietenii

Această publicație cuprinde metodologii și îndrumări bazate pe tipul de relație și comunicare pe care fiecare tip de rol îl are în relație cu persoana cu autism.

Corecții și clarificări

Citiți întreaga publicație

SAU
Consultați doar îndrumările care sunt corespunzătoare rolului dumneavoastră!

Profesori/educatori cu funcția de facilitatori

Formatori/Mentori/Instructori

Cercul de sprijin

Îndrumări pentru toate celelalte roluri

Recapitulare și metodologie pentru PCP

Informații generale legate de proiect